Vách ngăn kính bàn làm việc

Vách ngăn kính bàn làm việc tạo không gian riêng tư cho nhân viên để tăng khả năng sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn, tăng khả năng kết nối giữa các nhân viên trong văn phòng.