page contents

Tranh cửu ngư quần hội đẹp

Là hình ảnh 9 con cá chép vượt vũ môn để hóa thành rồng. Có ý nghĩa linh thiêng và cao quý trong tín ngưỡng của người dân Việt, cho sự thăng tiến tiền tài. Hình ảnh cá chép ý nghĩa đặc biệt đối với người làm ăn buôn bán cho việc kinh doanh của họ được thuận lợi và nhiều may mắn.