Vách kính mờ nhà tắm

Khác với những dòng sản phẩm khác ở trên thị trường, vách kính mờ nhà tắm được sản xuất với nguyên tắc bẻ ngoặt khúc xạ nhằm đảm bảo tính riêng tư khi sử dụng.